arcon polska

Maszyny mobilne

Zaletą mobilnych maszynach DOPPSTADT jest ich elastyczne zastosowanie. Materiał wejściowy jest łatwo i ekonomicznie rozdrobniony i przetwarzany na miejscu. Podczas tego procesu powstają nowe i cenne materiały, które z powrotem trafiają do obiegu. Poszczególne maszyny mogą być dogodnie połączone tworząc mobilną linię technologiczną w celu przeprowadzenia różnych etapów obróbki materiału.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Maszyny stacjonarne

Zaletą stacjonarnych maszyn DOPPSTADT jest solidna konstrukcja, elastyczne zastosowanie i koncepcja przyjaznej obsługi. Stacjonarne urządzenia i w różnych wariantach wyposażenia mogą być używane w różnych aplikacjach. Materiał do obróbki można łatwo i ekonomicznie przetwarzać. Podczas tego procesu powstają nowe i cenne materiały, które mogą być z powrotem wprowadzone do obiegu pod inna postacią. Poszczególne urządzenia mogą być łatwo połączone tworząc linię technologiczną w celu przeprowadzenia różnych i złożonych etapów obróbki materiału.

stacjonarne