arcon polska

Przetwarzanie biomasy do fermentacji

WEJŚCIE: materiał biogennych

WYJŚCIE: frakcja płynna < 12mm < frakcja sucha

Fermentacja oznacza beztlenowy rozkładu substancji biogennych przez mikroorganizmy. Kilka grup bakterii, które ściśle ze sobą współpracują, przekształa materiał biogennych na biogaz.

Pozostałości organiczne z gospodarstw domowych, przedsiębiorstw komunalnych, przemysł spożywczego i handel są zbierane oddzielnie i przygotowane do fermentacji. Przy pomocy naszych maszyn dostarczony materiał jest rozdrobniony (homogenizowany) i oddzielony od frakcji płynnej za pomocą wytłaczarki śrubowej. Płyn będzie stosowany do fermentacji. Frakcję stałą można wykorzystać później do spalania lub do kompostowania.

Czytaj więcej...

Produkcja kompostu

WEJŚCIE: substancje organiczne
WYJŚCIE: kompost

Kompostowanie jest kontrolowanym rozkładem materii organicznej. Zamiast pozwalać naturze na powolny rozkład biomasy, kompostowanie zapewnia optymalne środowisko, w którym organizmy kompostujące mogą się najlepiej rozwijać. Aby wyżywić najbardziej aktywne mikroby, w skład materii poddanej kompostowaniu muszą wchodzić następujące składniki: węgiel, azot i tlen z powietrza oraz woda. Rozkład może mieć miejsce również w przypadku nieobecności któregoś z wymienionych składników, choć będzie znacznie wolniejszy. Przykładowo, możliwy jest rozkład biomasy umieszczonej np. w tunelu do kompostowania, choć nieobecność powietrza spowoduje rozwijanie się bakterii beztlenowych i rozkład beztlenowy.

Czytaj więcej...

Przetwarzanie odpadów komunalnych

WEJŚCIE: odpady komunalne
WYJŚCIE: rozdrobniony materiał <300 mm

Odpady z gospodarstw domowych składają się z odpadów stałych, które powstają w czasie sprzątania w gospodarstwach domowych a następnie są gromadzone przez zakłady komunalne. Do tej kategorni nie zaliczają się odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i z ogrodu.

Do 50% odpadów domowych w dużych miastach nie jest odprowadzana prawidłowo. Dlatego też istnieje duża ilości cennych materiałów pozostałych w odpadach, które nie będą wykorzystywane a moga być spalane po procesie obróbki.

Czytaj więcej...

Przetwarzanie odpadów przemysłowych i budowlanych

WEJŚCIE: Odpady przemysłowe i budowlane
WYJŚCIE: rozdrobniony i przesiany materiał

Odpady przemysłowe, odpady produkcyjne - odpady powstające w toku działalności gospodarczej, częściowo nie do uniknięcia.

Odpady budowlane obejmują mieszaninę odpadów składających się z substancji organicznych i mineralnych, w szczególności: tworzywa sztuczne, drewno, papier, tektura, metal, kable, tynk, płyty kartonowo-gipsowa, pokrycia dachowe, materiały izolacyjne, szkło, guma, itp.

Czytaj więcej...

Produkcja paliwa alternatywego

WEJŚCIE: Odpady przemysłowe

WYJŚCIE: paliwo alternatywne z odpadów

RDF to paliwo alternatywne pochodzące z odpadów, które zastępuje paliwa kopalne w przemyśle np. w cementowniach. Odpady wykorzystane w procesie produkcji paliw alternatywnych możemy podzielić na dwie grupy, zgodnie z wymaganiami przetwarzania:

Czytaj więcej...

Przetwarzanie drewna okrągłęgo


WEJŚCIE: Drewno okrągłe

WYJŚCIE: zrębka <60 mm

Podczas gdy w przeszłości skupiano się na recyklingu, dziś rozwój koncentruje się na odzyskiwaniu energii. W procesie przetwarzania biomasy skupiamy się na odzysku odpadów zielonych, odpadów drewna i korzeni, odpadów ogrodowych, gałęzi i drewna okrągłego.

Czytaj więcej...

Przetwarzanie odpadów zielonych

WEJŚCIE: Odpady zielone

WYJŚCIE: Biomasa  < 20 - 100 mm

Biomasa to cała substancja organiczna wytwarzana przez rośliny lub zwierzęta. Rozróżnia się stałych i płynnych źródeł bioenergii. Podczas gdy w przeszłości skupiano się na recyklingu, dziś rozwój koncentruje się na odzyskiwaniu energii. W procesie przetwarzania biomasy skupiamy się na odzysku odpadów zielonych, odpadów drewna i korzeni, odpadów ogrodowych, gałęzi i drewna okrągłego.

Czytaj więcej...

Przetwarzanie odpadów drzewnych

MATERIAŁ WEJŚCIOWY: drewno odpadowe

MATERIAŁ WYJŚCIOWY: materiał rozdrobniony <60 mm

Drewno odpadowe obejmuje pozostałości drewna przemysłowego (odpady drewna z obróbki i materiałów kompozytowych - składający się głównie z drewna) i zużyte drewno (zużyte  produkty  wykonane z litego drewna, materiałów drewnianych lub materiałów kompozytowych - składający się głównie z drewna), procent masowy więcej niż 50%.

Czytaj więcej...