arcon polska

Przetwarzanie odpadów drzewnych

MATERIAŁ WEJŚCIOWY: drewno odpadowe

MATERIAŁ WYJŚCIOWY: materiał rozdrobniony <60 mm

Drewno odpadowe obejmuje pozostałości drewna przemysłowego (odpady drewna z obróbki i materiałów kompozytowych - składający się głównie z drewna) i zużyte drewno (zużyte  produkty  wykonane z litego drewna, materiałów drewnianych lub materiałów kompozytowych - składający się głównie z drewna), procent masowy więcej niż 50%.

Kategorie odpadów drzewnych:

  • grupa I – odpady „czystego” naturalnego drewna, bez żadnych syntetycznych dodatków;
  • grupa II – odpadydrzewne inne niż naturalne, nie zawierające jednak PVC i impregnatów do drewna;
  • grupa III – odpady drzewne inne niż naturalne, zawierające w swym składzie PVC, ale niezawierające impregnatów;
  • grupa IV – odpady drzewne zawierające impregnaty do drewna.

 

 

Przykładowy zakład

Materiał wejściowy: drewno odpadowe
Wydajność: 20 - 30 t / h
Wielkość ziarna : <60 mm
Wykorzystanie: Utylizacja termiczna, recykling

 

OPIS PROCESU (przykład)

Materiał wejściowy jest podawany do rozdrabniacza wolnoobrotowego DW 3060 przez ładowarkę kołową lub koparkę. Podczas tego etapu, materiał jest wstępnie rozdrobniony i pozbawiony dużych zanieczyszczeń takich jak metale i minerały.

DW 3060 może być wyposażony wdłuższe zęby, co zapewnia spójne rozdrabnianie. Po rozdrabniania, części ferromagnetyczne są oddzielone za pomocą separatora magnetycznego zamontowanego nad taśmą.

Następnie rozdrobniony materiał trafia do recyklera AK 510 w celu dalszego rozdrabniania. AK 510 może być wyposażony w różne kosze o rónej wielkości oczek w zależności od pożądanej frakcji. Części żelaza są oddzielone za pomocą magnesu.

W zależności od zastosowania, materiał zostaje ostatecznie przesiewany do żądanej wielkości za pomocą przesiewacza bębnowego SM 620 lub sita gwiazdowego.

W celu uzyskania czystego produktu, jest także możliwe oddzielenie pozostałych części żelaza z drobnej frakcji poprzez magnesem zamontowany nad taśmą.

Nadwymiar może być dostarczony ponownie do recyklera AK 510.

Całość rozdrabniania i mielenia można również przeprowadzić za pomocą rozdrabniacza DZ 750, który łączy rozdrabniacz wolnoobrotowy i recykler w jednej maszynie