arcon polska

Przetwarzanie odpadów zielonych

WEJŚCIE: Odpady zielone

WYJŚCIE: Biomasa  < 20 - 100 mm

Biomasa to cała substancja organiczna wytwarzana przez rośliny lub zwierzęta. Rozróżnia się stałych i płynnych źródeł bioenergii. Podczas gdy w przeszłości skupiano się na recyklingu, dziś rozwój koncentruje się na odzyskiwaniu energii. W procesie przetwarzania biomasy skupiamy się na odzysku odpadów zielonych, odpadów drewna i korzeni, odpadów ogrodowych, gałęzi i drewna okrągłego.

 

Przykład zakładu

Materiał wejściowy: odpawy zielone
Wydajność: > 20 t / h
Wielkość materiału wyjściowego: <60 mm
Wykorzystanie: Utylizacja termiczna, recykling (drobna frakcja)

Opis procesu (przykład)

Materiał wejściowy jest dostarczany do rozdradniacza wolnoobrotowego DW 3060 przez ładowarkę kołową lub koparkę. Podczas tego etapu, materiał jest wstępnie rozdrobniony i pozbawiony dużych zanieczyszczeń takich jak metale i minerały.

Do przetwarzania biomasy Doppstadt opracował DW 3060 BioPower który może być wyposażony w dłuższe zęby pod wałem, co zapewnia spójne rozdrabnianie. Po rozdrabniania, części ferromagnetyczne są oddzielone za pomocą separatora magnetycznego zamontowanego nad taśmą.

Ostatnim etapem jest przesiewanie do żądanej wielkości za pomocą przesiewacza bębnowego SM 620 który ma separator gwiazdowy nad komorą zasypową. Nadwymiar <100mm trafia z powrotem do rozdrabniacza. Drobna frakcja przesiewania ma wielkość 0 - 20 mm, wielkość produktu końcowego jest w zakresie 20 - 100 mm.

W celu uzyskania czystego produktu, jest możliwe oddzielenie pozostałych części żelaza z drobnej frakcji za pomocą separatora magnetycznego.