arcon polska

Przetwarzanie drewna okrągłęgo


WEJŚCIE: Drewno okrągłe

WYJŚCIE: zrębka <60 mm

Podczas gdy w przeszłości skupiano się na recyklingu, dziś rozwój koncentruje się na odzyskiwaniu energii. W procesie przetwarzania biomasy skupiamy się na odzysku odpadów zielonych, odpadów drewna i korzeni, odpadów ogrodowych, gałęzi i drewna okrągłego.

Przykład zakładu

Materiał wejściowy: kłody drzew
Wydajność: ok. 200 m3 / h
Wielkość wyjściowa: <60 mm
Wykorzystanie: Termiczna utylizacja, recykling


Opis procesu (przykład)

Materiał wejściowy jest ładowana do precyzyjnego rębaka DH 910 przez ładowarkę kołową lub koparkę. Wielkość zrębki można łatwo regulowanć wybierając odpowiednie sito

Zrębka jest odprowadzana za pomocą zintegrowanego wirnika.