arcon polska

Produkcja paliwa alternatywego

WEJŚCIE: Odpady przemysłowe

WYJŚCIE: paliwo alternatywne z odpadów

RDF to paliwo alternatywne pochodzące z odpadów, które zastępuje paliwa kopalne w przemyśle np. w cementowniach. Odpady wykorzystane w procesie produkcji paliw alternatywnych możemy podzielić na dwie grupy, zgodnie z wymaganiami przetwarzania:

 

Grupa 1: Odpady, które mogą być spalane bez większych nakładów związanych z przetwarzaniem
Grupa 2: odpady o wysokiej wartości energetycznej pochodzące z zakładów przemysłowych które muszą zostać przetworzone przed spalaniem ze względu na różne pochodzenie.
Materiał przetwarzane w naszych zakładach w większości należą do grupy 2:

Resztkowe odpady komunalne: śmieci, odpady wielkogabarytowe.
Resztkowe odpady przemysłowe i handlowe: odpady przemysłowe podobne do odpadów z gospodarstw domowych, odpady produkcyjne, tekstylia, tworzywa sztuczna, guma, itp.

Przykład zakładu

Materiał wejściowy: Odpady przemysłowe
Wydajność: do 20 t / h
Wielkość wyjściowa: <150 mm (4 '')
Przeznaczenie: utylizacja termiczna

 

Opis procesu (przykład)

 

1. Wstępne rozdrabnianie

Materiał wejściowy jest podawany do rozdrabniacza wolnoobrotowego Doppstadt DW przez ładowarkę. Operator dokonuje wstępnej selekcji. Podczas tego etapu, materiał jest wstępnie rozdrobniony i pozbawiony dużych zanieczyszczeń takich jak metale i minerały.

2. Separacja metali

Zanim materiał zostanie poddany dalsze obróbce należy oddzielić metale ferromagnetyczne za pomocą silnego magnesu zamontowanego nad podajnikiem taśmowym. Takie separatory można wykożystać na różnych etapach przetwarzania odpadów.

3. Przesiewanie

Kolejnym ważnym komponentem linii Doppstadt są przesiewacze bębnowe serii SM lub SST. Na tym etapie oddzielana jest frakcja mineralna i organiczna.

4. Separacja ciężkich frakcji

Separator balistyczny to przedostatni element linii. na tym etapie oddzielane są ciężkie frakcje oraz rozdzielane frakcjie dwuwymiarowe od trójwymiarowych.

5. Rozdrabniacz końcowy

Rozdrabniacz końcowy Doppstadt DF ostatecznie przygotowuje paliwo alernatywne - RDF. Za pomoca różnych ustawień i koszy otrzymujemy różne rozmiary RDF w zależności od przeznaczenia.

produkcja paliwa alternatywnego rdf