arcon polska

Przetwarzanie odpadów komunalnych

WEJŚCIE: odpady komunalne
WYJŚCIE: rozdrobniony materiał <300 mm

Odpady z gospodarstw domowych składają się z odpadów stałych, które powstają w czasie sprzątania w gospodarstwach domowych a następnie są gromadzone przez zakłady komunalne. Do tej kategorni nie zaliczają się odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i z ogrodu.

Do 50% odpadów domowych w dużych miastach nie jest odprowadzana prawidłowo. Dlatego też istnieje duża ilości cennych materiałów pozostałych w odpadach, które nie będą wykorzystywane a moga być spalane po procesie obróbki.

 

Przykład zakładu

Materiał wejściowy: odpady komunalne
Wydajność: 20 - 50 t / h
Wielkość wyjściowa: <300 mm
Wykorzystanie: Termiczna utylizacja, recykling

Opis procesu (przykład)

Materiał wejściowy jest podawany do rozdrabniacza wolnoobrotowego DW 3060 przez ładowarkę kołową lub koparkę. Podczas tego etapu, materiał jest wstępnie rozdrobniony i pozbawiony dużych zanieczyszczeń takich jak metale i minerały.

DW 3060 może być wyposażony wdłuższe zęby, co zapewnia spójne rozdrabnianie. Po rozdrabniania, części ferromagnetyczne są oddzielone za pomocą separatora magnetycznego zamontowanego nad taśmą.

W zależności od zastosowania, materiał zostaje ostatecznie przesiewany do żądanej wielkości za pomocą przesiewacza bębnowego SM 518 lub SM 620.

W celu uzyskania czystego produktu, jest możliwe oddzielenie pozostałych części żelaza z drobnej frakcji poprzez magnesem zamontowany nad taśmą.