arcon polska

Produkcja kompostu

WEJŚCIE: substancje organiczne
WYJŚCIE: kompost

Kompostowanie jest kontrolowanym rozkładem materii organicznej. Zamiast pozwalać naturze na powolny rozkład biomasy, kompostowanie zapewnia optymalne środowisko, w którym organizmy kompostujące mogą się najlepiej rozwijać. Aby wyżywić najbardziej aktywne mikroby, w skład materii poddanej kompostowaniu muszą wchodzić następujące składniki: węgiel, azot i tlen z powietrza oraz woda. Rozkład może mieć miejsce również w przypadku nieobecności któregoś z wymienionych składników, choć będzie znacznie wolniejszy. Przykładowo, możliwy jest rozkład biomasy umieszczonej np. w tunelu do kompostowania, choć nieobecność powietrza spowoduje rozwijanie się bakterii beztlenowych i rozkład beztlenowy.

 

Przykład zakładu

Materiał wejściowy:  substancje organiczne
Wydajność:  >10 t / h
Wyjście: kompost
Wykorzystanie: recykling

Opis procesu (przykład)

W celu przeprowadzenia pierwszego wstępnego sortowania dla eliminacji dużych zanieczyszczeń, takich jak metal i minerały, materiał wejściowy może być rozdrobniony w DW 3060. Dodatkowo maszyna może być wyposażona w opcjonalne rozszerzenie grzebienia, co zapewnia spójne rozdrabnianie. Po rozdrabniania, części żelazne są oddzielone za pomocą magnesu zamontowanego nad taśmą wyładowczą.

Jeśli wstępne rozdrabnianie nie jest to konieczne, materiał może być podawany bezpośrednio do recyklera szybkoobrotowego AK 510 BioPower / AK 535 / AK 635. Recykler AK może być wyposażony w różne koszy w zależności od pożądanej wielkości materiału końcowego. Części żelazne są oddzielone za pomocą magnesu nad taśmą wyładowczą

Szybkoobrotowy rozdrabniacz serii AK może być wyposażona w opcjonalny własnym napędem, co pozwala przesuwać maszynę do przodu podczas procesu rozdrabniania, tak, że za urządzeniem jest utworzona długa pryzma.

Pryzma, który został uformowany w ten sposób, w zależności od procesu kompostowania jest przrzucany w określonych odstępach czasu przy pomocy przerzucarki DU 320, zapewniając w ten sposób optymalne napowietrzenie i homogenizację materiału.

Po zakończeniu procesu kompostowania, gotowy kompost przesiewa się za pomoca przesiewacza bębnowego Doppstadt SM 620 a nadwymiar wraca do dalszego procesu rozkładu.