arcon polska

Przetwarzanie biomasy do fermentacji

WEJŚCIE: materiał biogennych

WYJŚCIE: frakcja płynna < 12mm < frakcja sucha

Fermentacja oznacza beztlenowy rozkładu substancji biogennych przez mikroorganizmy. Kilka grup bakterii, które ściśle ze sobą współpracują, przekształa materiał biogennych na biogaz.

Pozostałości organiczne z gospodarstw domowych, przedsiębiorstw komunalnych, przemysł spożywczego i handel są zbierane oddzielnie i przygotowane do fermentacji. Przy pomocy naszych maszyn dostarczony materiał jest rozdrobniony (homogenizowany) i oddzielony od frakcji płynnej za pomocą wytłaczarki śrubowej. Płyn będzie stosowany do fermentacji. Frakcję stałą można wykorzystać później do spalania lub do kompostowania.

Przykład zakładu

Materiał wejściowy: materiały biogennych
Wydajność: do 10 t / h
Wielkość ziarna wyjściowa: płyn <12 mm < frakcja stała
Wykorzystanie: recykling, utylizacja termiczna (frakcja stała), biogaz (frakcja ciekła)

Opis procesu (przykład)

Materiał wejściowy jest podawany do rozdrabniacza wolnoobrotowego DW 2060 przez ładowarkę kołową lub koparkę. Podczas tego etapu, materiał jest wstępnie rozdrobniony i pozbawiony dużych zanieczyszczeń takich jak metale i minerały.

DW 2060 może być wyposażony w dłuższe zęby, co zapewnia spójne rozdrabnianie. Po rozdrabniania, części ferromagnetyczne są oddzielone za pomocą separatora magnetycznego zamontowanego nad taśmą.

Rozdrobniony materiał jest transportowany do mieszalnika DM 215 i jeśli to konieczne miesza się z wodą w celu uzyskania jednorodnej masy.

Masa ta przechodzi przez wytłaczarkę śrubową DBP 205 BioPress która jest połączona z mieszalnikiem. Wyciskarka śrubowa może być wyposażona w różne kosze w celu osiągnięcia określonej frakcji ciekłej. Frakcja płynna może być wykorzystana do produkcji biogazów a frakcja stała do utylizacji termicznej lub kompostowania.