arcon polska

Recyklery

ak
Szybkoobrotowy recykler DOPPSTADT AK może być używany do mielenia bioodpadów, odpadów zielonych w kompostowniach,  drewna  różnych gatunków w zakładach przetwórstwa drewna, odpadów z zakładów przetwarzających biomasę i do różnych innych zadań rozdrabniania w zakresie recyklingu.