arcon polska

Rozdrabniacze wolnoobrotowe

dwJednowałowy rozdrabniacz DOPPSTADT DW może być stosowany do zmniejszania objętości odpadów na składowiskach odpadów, do wstępnego rozdrabniania po przetwarzaniu mechaniczno-biologicznym (MBP), w zakładach recyklingu, w zakresie przetwórstwa drewna i termicznej utylizacji odpadów.