arcon polska

DW 3080

Rozdrabniacz do pracy w trudnych warunkach ...

... to DOPPSTADT DW 3080 z hydraulicznie sterowanym grzebieniem rozdrabnianijącym. Urządzenie realizuje swoje zadania za pomocą pojedynczego wału. Szybko wymienne noże oznaczają, że DW 3080 może być dostosowany do różnych zadań rozdrabniania. Efektywny napęd jest realizowany poprzez napęd bezpośredni.

  • Bardzo solidna konstrukcja.
  • Mocny napęd bezpośredni z silnika prądu stałego, optymalnego dopasowania do procesów dla kolejnych maszyn / komponentów dzięki regulowanej prędkości.
  • Zęby rozdrabniają materiał przez pomocy serowanego hydrulicznie grzebienia który otwiera się automatycznie w przypadku dużych nierozdrabnialnych zanieczyszczeń w celu zabezpieczenia urządzenia, jak również zmniejszenia zużycia narzędzi.
  • Maszyna może być łatwo czyszczone i narzędzia rozdrabnianiające można szybko wymienić, ponieważ są one zabezpieczone przez kliny i łatwo dostępne.
  • Łatwy w obsłudze, dokładne ustawienie i odczyt danych maszynowych za pomocą sterowania SPS, obsługa przez pilota zdalnego sterowania lub tryb automatyczny podporządkowany do centralnego sterowania.
  • Urządzenie jest gotowe do pracy w ciągu kilku minut