arcon polska

DST 512 / 513

Przesiewacze gwiazdkowe DST są dostosowane do przesiewania odpadów zielonych i kompostu. Przesiewacz posiada następujące funkcje w celu zminimalizowania czasu czyszczenia i poprawy jakości przesiewania:

  • Eliptyczny kształt gwiazdy, różne prędkości wału
  • Zmienna prędkość modułu z gwiazdami
  • Metalowe elemnty czyszczące gwiazdy które dodatkowo rozbijają bryły

Mieszaninę różnych frakcji można osiągnąć za pomocą różnych rozmiarów, kształtów gwiazd oraz różnych elementów dystansowych wzdłuż modułu przesiewającego.